Świnoujście na 44 wyspach

narozlewisku04Wyspy
Niepowtarzalność i różnorodność krajobrazową Świnoujścia tworzą wyspy. Zamieszkane są trzy z nich (Uznam, Wolin i Karsibór). Pozostałe w archipelagu Świny są cenne ze względów przyrodniczych. Wyspę Uznam charakteryzuje szeroka plaża i wzgórza porośnięte lasami. Polska część wyspy Uznam leży w całości na terenie Świnoujścia i zajmuje powierzchnię 41 km2 z 424 km2. Powierzchnia wyspy jest w największym stopniu przekształcona i zagospodarowana turystycznie. Wyspa Wolin jest największą polską wyspą, a na części należącej do Świnoujścia zlokalizowana jest otulina Wolińskiego Parku Narodowego. Tutaj znajduje się część przemysłowo-portowa miasta. Natomiast wyspa Karsibór jest najmniej przekształconą wyspą utworzoną sztucznie po przez przekopanie kanału na wyspie Uznam. Większą część zajmują rozległe łąki zwane łęgami i pola, a około 4 km2 zajmują lasy. Na obu wyspach znajdują się obszary cenne przyrodniczo.Wsteczna Delta Świny to stanowiący fragment Zalewu Szczecińskiego obszar ponad 3000 ha płytkich wód, wysepek, szuwarów. To unikalny w skali kraju archipelag wodno-błotnych wysp poprzecinanych cieśninami i kanałami. Oryginalne nazwy poszczególnych wysp, np.: Zajęcze Łęgi, Wydrza Kępa, Koński Smug, Warnie kępy, Trzcińce, Gęsia Kępa, Wielki Krzek czy Karsiborska Kępa mają pochodzenie historyczne.

Delta Świny to jedno z ważniejszych naturalnych siedlisk ptaków w Polsce. Na tym terenie stwierdzono występowanie około 240 gatunków ptaków, tym 160 gatunków, które odbywają tu lęgi. Gnieździ się tu 1% polskiej populacji lęgowej bielika.
Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze Delta Świny wraz z resztą obszaru ujścia Odry została w 1993 roku uznana przez Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Krajobrazem Roku 1993/94”

Karsibór (do 1945 niem. Kaseburg t. Caseburg) – wyspa na Zalewie Szczecińskim, w Polsce w województwie zachodniopomorskim w powiecie grodzkim Świnoujście.
Leży w północnej części Zalewu, na południe od wyspy Wolin, od której oddzielona jest Starą Świną. Wyspa narozlewisku65powstała w latach 1874-1880 przez przekopanie południowo-wschodniego fragmentu wyspy Uznam Kanałem Piastowskim, który skrócił drogę wodną ze Świnoujścia do Szczecina.
Wyspa ma około 14 km² powierzchni. Są to głównie równiny zajęte przez uprawy rolne. W zachodniej części pokrywają ją Lasy Karsiborskie (pow. ok. 4 km²) [potrzebne źródło]. Od południa otoczona jest wodami Zalewu Szczecińskiego. Na północy granicę Karsiboru stanowią ramiona Starej Świny – Rzecki Nurt i Młyńska Toń. Na wschód rozciąga się kraina ponad 40 wysp wstecznej delty Świny, z których większe to Warne Kępy, Wielki Krzek i Karsiborska Kępa.

Na wyspie Karsibór atrakcją jest 600-metrowa aleja dębowa oraz starodrzew na terenie zabytkowego cmentarza.

Nazwa wyspy pochodzi od nazwy wsi (obecnie dzielnicy Świnoujścia) – Karsiboru. Jest to bardzo stara pomorska nazwa. W pomorskim języku „karś”, „karśniawy” znaczy „lewy”, co obecnie możemy tłumaczyć jako „bór po lewej stronie.

Przytór (do 1945 niem. Pritter) – część miasta Świnoujścia, stanowiące część Osiedla Przytór-Łunowo; dawna wieś rybacko-letniskowa, od 1960 w granicach miasta. Położona we wschodniej części miasta na wyspie Wolin (Półwysep Przytorski), około 7 km na południowy wschód od centrum miasta, przy drodze krajowej nr 93, nad kanałem Wielka Struga, rozlewisk Świny Wolińskiego Parku Narodowego. Przytór zamieszkuje około 800 mieszkańców Na początku XIX wieku Przytór był największą wiejską osada powiatu. W ówczesnej wsi mieszkało 1068 osób tj. 200 rodzin. W tym czasie znaczny był połów ryb, zwłaszcza węgorzy. Wielu młodych narozlewisku51ludzi ze wsi podejmowało prace na morzu w roli jungów lub marynarza, do czego zachęcały przedsiębiorstwa żeglugowe w Świnoujściu i Szczecinie. We wsi znajduje się gotycki zabytkowy kościół parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1895 roku, z wieżą o wysokości 43 m. Stoi na miejscu wcześniejszej budowli ryglowej. Obok kościoła rośnie pomnik przyrody dąb „Szyper”, o obwodzie 295 cm W Przytorze oraz w pobliskim lesie na północnym zachodzie, na rozległym obszarze, ruiny schronów baterii Goeben, ciężkiej artylerii nadbrzeżnej, z okresu II wojny światowej.
Zapraszamy do zapoznania się z nasza pełną ofertę wycieczek. Kliknij i wejdź na wycieczki Świnoujście

Woliński Park Narodowy w części należącej do Świnoujścia obejmuje wsteczną deltę Świny wraz z wyspami (m.in. Wielki Krzek i Warnie Kępy) oraz jezioro Wicko Wielkie, które stanowią otulinę parku. Na terenie miasta znajduje się pięć obszarów Natura 2000. Jednym z nich jest obszar ochrony ptaków Delta Świny – jedno z najważniejszych naturalnych siedlisk ptaków w Polsce, Europejska Ostoja Ptaków, gdzie występuje ok. 240 gatunków, w tym 27 z Polskiej Czerwonej Księgi. Najcenniejsze gatunki to wodniczka, bielik i kania. Delta Świny w 1993 roku uznana została „Krajobrazem Roku 1993-94”24 przez Międzynarodowe Towarzystwo Przyjaciół Przyrody (Naturfreunde Internationale-NFI).
Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Wolin i Uznam na terenie Świnoujścia obejmuje fragmenty wydm białych i szarych, lasu stosunkowo mało przekształconego przez człowieka, torfowiska, łąki i trzcinowiska, nadmorskie wrzosowiska oraz bory i lasy bagienne z bogatą roślinnością, w tym wiele gatunków prawnie chronionych, rzadkich i zagrożonych. Południową część wsypy Wolin porastają zioła i krzewy, w tym tarninowe, głogowe i różane, zaś wydmy bory sosnowe oraz roślinność wydmowa, jak mikołajek nadmorski i rokitnik. Na terenie obszaru leży ostoja ptasia o randze europejskiej Delta Świny. Pozostałe obszary Natura 2000 to: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ujście Odry i Zalew Szczeciński, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Zalew Szczeciński oraz Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Zatoka Pomorska (leży na terenie wolińskiej części Świnoujścia w niewielkim fragmencie).
Na wyspie Uznam (przy ujściu Kanału Piastowskiego do Zalewu Szczecińskiego) utworzono rezerwat florystyczny o powierzchni 38,10 ha o nazwie Karsiborskie Paprocie porośnięty przez bujne 2-metrowe paprocie. Jest to największy na Pomorzu Zachodnim obszar występowania Długosza Królewskiego, który znany jest z legendy o kwiecie paproci. Należy wspomnieć również o Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Torfowiska Uznamskie. Znajdują się tutaj torfowiska, wały wydmowe, stare lasy liściaste, w tym ponad 150- drzewostany dębowe oraz liczne stanowiska gatunków roślin i zwierząt chronionych.
Na wyspie Uznam znajduje się piękny drzewostan z drzewami takimi jak: dęby Dwaj Kapitanowie, lipy Żony Marynarzy przy ul. Wybrzeże Władysława IV, platan klonolistny Cudzoziemiec przy ulicy Bohaterów Września, sosna Rodzina z oplotem bluszczu przy ulicy Matejki, wiązy Przemytnicy w Parku Zdrojowym, dąb Szyper w Przytorze oraz jodła Elżbieta w Łunowie.
Świat zwierząt, oprócz ptaków, uzupełniają liczne gatunki chronione. Bogactwo ryb morskich (śledź, dorsz, makrela, szprot) i skorupiaków w wodach Zatoki Pomorskiej oraz ryb słodkowodnych w Zalewie Szczecińskim (płoć, leszcz, okoń, szczupak) są atrakcyjne dla wędkarzy. Na terenie miasta żyją lisy, sarny, zające, wiewiórki i dziki oraz największa w Polsce populacja chrząszcza jelonka rogacza.

2 thoughts on “Świnoujście na 44 wyspach”

 1. Sehr geehrte Damen und Herren,

  Ich möchte bitte 2Plätze für die Fahrt zu den 44 Inseln am 08.08.20 reservieren.
  Bitte antworten Sie mir per E- Mail.
  Vielen Dank
  Petra Storim

  1. Narozlewisku.pl

   es ist okay. Reservierung erfolgt. Bitte kommen Sie Tawerna Rybaczówka Karsibór, Ul. 1-go Maja 23. Ich freue mich auf 11:00, 13:00, 15:00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top